Volwassenen - ACT

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

Wat houdt ACT in?

Acceptance and Commitment Therapy (of Training) (ACT, spreek uit als ekt), is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. We zeggen ook wel 'training' in plaats van 'therapy' omdat er ACTief vaardigheden worden getraind die leiden tot een meer vervuld en waardengericht leven. 


Een Nederlandse vertaling voor ‘Acceptance and Commitment’ zou ‘Bereidheid en Toewijding’ zijn.


Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben; niemand wil pijn, verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel en het hoort bij het complete pakketje van het leven. 

Het gevecht tegen emoties of gedachten die je liever niet wilt hebben kost energie en is niet te winnen.

Sterker nog: de worsteling levert meer ellende op. Hoe meer je probeert negatieve emoties eronder te houden, hoe sterker ze worden.


ACT helpt om uit dit gevecht te stappen. Het gaat ervan uit dat negatieve ervaringen bij het leven horen, en dat niet alle pijn direct oplosbaar is.


De vraag die in ACT wordt gesteld, is of je bereid bent alles toe te laten wat je niet kunt veranderen, en ervoor durft te kiezen om je leven te leiden in de richting die jij waardevol en belangrijk vindt, in het hier en nu.


ACT bestaat uit zes verbonden componenten:

  • Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen en emoties;
  • Defusie: gezonde afstand nemen van vervelende gedachten;
  • Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld);
  • Hier en Nu: meer leven in het Hier en Nu;
  • Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in het leven;
  • Toegewijd Handelen: actief investeren in je waarden.Binnen de sessies wordt er veel gebuik gemaakt van praktische, tastbare oefeningen en metaforen waar je in het dagelijks leven meteen mee aan de slag gaat. 


Mocht het praktisch niet mogelijk zijn om naar mijn praktijk te komen, dan is het ook mogelijk om de sessies (gedeeltelijk) online in te plannen. Mijn voorkeur heeft het om jou face to face te zien, maar de ervaring leert dat online afspraken ook prima werken. 


Deze investering in jezelf kost €80,00 per sessie (60 - 75 min)

Gemiddeld duurt een traject 8 tot 10 sessies. 


Er is helaas geen vergoeding mogelijk vanuit de ziektenkostenverzekeraar.

unsplash