ACT 4 Kids

ACT4Kids

'ACT4Kids leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals falen, verlies, afwijzing of ongeluk, te nemen zoals ze zijn. Het kind mag er zijn. Wat deze ook denkt, voelt of doet. Hij of zij is al helemaal goed'.


Acceptance and Commitment Therapy voor kinderen en jongeren


ACT leert je om mee te bewegen met dat wat het leven je biedt.

Om psychologisch flexibel te zijn.


In ons leven maken we allemaal leuke maar ook moeilijke, vervelende en verdrietige dingen mee. Dit maakt ook dat we positieve, maar ook negatieve gedachten en gevoelens hebben. Hiertegen vechten kost veel energie en levert meestal niets op. Wat wel wat oplevert is het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je om kunt gaan met de moeilijke kanten van het leven en de angstige- en piekergedachten die gaan over de toekomst of het verleden, los te laten. 


De vaardigheden die ontwikkeld zijn voor ACT (acceptatie, defusie, contact met het huidige moment, zelf als context, waarden en toegeweide actie) zijn door Monique Samson omgezet naar metaforen die door kinderen en jongeren goed begrijpelijk zijn en ook voor ouders handvaten bieden om hun kind te kunnen ondersteunen middels de ACT4Kids vaardigheden. 


De verschillende figuren kennen hun eigen vaardigheden die danwel versterkt dan wel aangeleerd kunnen worden middels ACT4kids.


Boom-vaardigheden

 • je zintuigen ontwikkelen
 • met aandacht naar de buitenwereld kijken
 • je aandacht kunnen verschuiven
 • je concentratievermogen vergroten


Uil-vaardigheden

 • je emoties herkennen en kunnen benoemen
 • met aandacht naar je binnenwereld kijken
 • je aandacht kunnen verschuiven


Hart-vaardigheden

 • ontdekken wie en wat je belangrijk vindt: dat wat jouw leven leuk maakt


Ik-vaardigheden

 • helikopterview innemen, overzicht krijgen
 • reflecteren
 • ander perspectief innemen
 • lange termijn visie ontwikkelen
 • afwegingen maken op basis van helikopterview
 • beslissingen nemen


Kat-vaardigheden

 • ondanks hindernissen tóch dat doen wat jij belangrijk en leuk vindt
 • uitdagingen aangaan en blijven aangaan ondanks tegenslag
 • goed voor jezelf en anderen zorgen
 • een open en vergevingsgezinde houding aannemen


Olifant-vaardigheden

 • vervelende gevoelens en gedachten kunnen dragen (accepteren)
 • gevoelens en gedachten minder serieus nemen
 • gevoelens en gedachten van een afstand kunnen bekijken


Waar mogelijk combineer ik als therapeut, de ACT4Kids met de equitherapie. 

Als de wens bestaat om liever los van het paard te werken, is enkel een ACT4Kids traject ook mogelijk!                              

unsplash