Home

"Samen met het paard op een natuurlijke, ontspannen manier

leren, spelen, ervaren en ontwikkelen"

 

Welkom op de site van Equiteam, een praktijk voor equitherapie en individuele begeleiding.

 

Ik bied equitherapie, individuele begeleiding,

faalangsttraining en sociale vaardigheidstrainingen

aan kinderen en jongeren die

ondersteuning en begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling.

 

Klik op de verschillende kopjes in het menu voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenreglement

 

Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft over de geleverde diensten van Equiteam, kunt u hierover een klacht indienen bij de eigenaar en uitvoerende hulpverlener van Equiteam, Roy Zinzen-Boves.

De klacht wordt digitaal vastgelegd en bewaard. De klacht wordt zeer serieus genomen, wordt gezien als leerpunt en om verbeterpunten te treffen voor de toekomst.

Klachten kunnen officieel worden ingediend via E-mail: info@equiteam-heuvelland.nl

 

Tuchtrecht

Roy Zinzen-Boves is geregistreerd jeugdzorgwerker bij het SKJ en dient zich te houden aan de beroepscode zoals beschreven door de beroepsgroep. De beroepscode beschrijft beroepsethische en praktische normen die bij het uitoefenen van het beroep gehanteerd dienen te worden door professionals. Het is een leidraad voor het correct handelen en uitoefenen van het beroep tegenover cliƫnten en andere professionals.

De colleges van toezicht en beroep houden toezicht op de naleving van de beroepscodes. Iedereen die bezwaar heeft tegen het beroepsmatig handelen van een geregistreerde behandelaar, en zich benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het college van toezicht. In het reglement voor het toezicht staan regels over de procedure van klachtbehandeling. Bent u het niet eens met een uitspraak van het college van toezicht dan kunt in beroep gaan bij het college van beroep.

Voor de procedure kunt u kijken op de website van het SKJ:

www.skjeugd.nl/tuchtrecht

https://skjeugd.nl/media/downloads/Factsheet_tuchtrecht_klachtrecht.pdf