Wat is Equitherapie?

Wat is Equitherapie?

 

Equitherapie betekent letterlijk ‘helpen met paarden’.

 

In samenwerking met het paard (de co-therapeut) wordt doelmatig gewerkt om therapeutische effecten te bereiken. Het bewegen met en op het paard en het omgaan met het paard wordt doelmatig ingezet, afhankelijk van jouw of jullie hulpvraag.

 

Bij Equitherapie is er sprake van een proces waarin tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van het kind/de jeudige. De vaardigheden worden verder ontwikkeld en er wordt gebruik gemaakt van de talenten die het kind/de jeugdige al bezit.

 

Per cliënt wordt adhv een hulpvraag een doel gesteld waaraan tijdens de sessies gewerkt gaat worden.

Er is tijdens de sessies een duidelijke rol voor het paard. Deze is de co-therapeut en heeft voor elk(e) kind/jeugdige weer een andere rol. Hij heeft een opleiding gehad tot therapiepaard en er worden duidelijke eisen gesteld, op psychologisch - en ethisch vlak, aan de omgang met het paard. Het paard reageert op hetgeen er in je omgaat of op wat er met je gebeurt. Hij werkt als het ware als een spiegel.

 

Het kind/de jeugdige bepaalt tijdens de therapie het tempo en de diepgang van de therapie. Als therapeut bied ik hem/haar mogelijkheden voor het krijgen van zelfinzicht en geef ik hem/haar de mogelijkheid om te ervaren op, naast en met het paard. Er is sprake van een langdurig proces waarbij de opgedane ervaring langzaam kan integreren in het dagelijks leven.

 

Waarom paarden?

 

Paarden hebben altijd al aantrekkingskracht op mensen gehad en zeker op kinderen.

Paarden kunnen goed aanvoelen wat er in ons omgaat en het contact en het werken met hen, kan ons helpen om dichter bij ons zelf te komen. Op deze manier kunnen paarden ook een sterk opvoedend effect op kinderen en jeugd hebben. Het werkt drempelverlagend om samen met het paard oefeningen en spelletjes te doen, waardoor het voor het kind/ de jeugdige makkelijker wordt om zich open te stellen aan de therapie en het proces.

Deze fantastische mogelijkheden in de relatie tussen mens en paard kunnen ook helpend zijn om de mens uit een aantal problemen te helpen of hem in zijn ontwikkeling te bevorderen.

 

Welke kwaliteiten heeft het paard?

Het paard heeft een aantal eigenschappen die van groot belang zijn bij Equitherapie, namelijk:

Beweging

De driedimensionale beweging van het paard heeft in alle drie de gangen een specifieke werking op het menselijk lichaam en geest.

Sociale vaardigheden

Door zijn natuurlijke eigenschap als kuddedier beschikt het paard over uitzonderlijke sociale vaardigheden, ook naar de mens toe.

Analoge communicatie

Het paard communiceert via minimale lichaamssignalen, is in zijn communicatie eerlijk en begrijpt geen dubbele boodschappen.

Acceptatie

Het paard accepteert iedereen zoals die is, motiveert tot contact maar stelt ook duidelijke grezen.

Aantrekkingskracht

Op veel mensen oefent het paard een grote aantrekkingskracht uit, waardoor zij in het contact met het paard makkelijk hun grenzen kunnen verleggen.

(Bron: SHP-E(nl) )

 

De rol van het paard

Het paard is de cotherapeut en heeft ook zijn eigen inbreng.

De therapeut leest de signalen die het paard geeft en koppelt

deze terug naar het kind/de jeugdige. Het is daarom van belang

dat de therapeut en het paard elkaar goed kennen en elkaar kunnen aanvoelen. Daarom kan niet zomaar ieder paard ingezet worden voor Equitherapie.

 

Het paard werkt als spiegel en motivator, liegt niet, oordeelt niet en kan niets met dubbele boodschappen. Je wordt door het paard geaccepteerd zoals je bent. Door ook oefeningen op het paard te doen ervaar je het ‘gedragen’ worden. Door de beweging van het paard in 3 verschillende gangen (stap, draf en galop) kom je letterlijk in (een driedimensionale) beweging.