Pony Power voor Kids

 

Pony Power voor Kids

 

Een unieke sociale vaardigheidstraing met ponys!

 

Let op! De eerstvolgende cursus is in het voorjaar 2018!

 

De cursus Pony Power voor Kids is ontwikkeld voor kinderen

in de leeftijd vanaf 6 jaar. Het jonge schoolgaande kind

ontwikkelt zich in rap tempo. Het schoolsysteem, de omgeving

en de maatschappij leggen al een flinke druk op het kind.

We zien een steeds grotere behoefte ontstaan aan extra

begeleiding, naast het reguliere aanbod, voor kinderen in deze

leeftijdsgroep.

 

De cursus richt zich met name op het ontwikkelen van een aantal belangrijke vaardigheden voor het kind.

Zo ondersteunt onze leermethode het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. We werken aan het herkennen van de eigen comfort zone en het bewaken van de grenzen.

De IK-boodschap helpt het kind om duidelijk te kunnen maken wat het wel of juist niet wil, en om dit op adequate manier met leeftijdsgenootjes te kunnen communiceren.

 

Doordat de cursus met hulp van pony's wordt gegeven, leren de kinderen op een hele prettige, praktische manier over de inhoud van de thema's. Elk stuk theorie wordt gekoppeld aan één of meer praktische oefeningen met de pony's. Leren is leuk! Kinderen zien hoe de lesstof in de praktijk werkt. Wat werkt wel en wat werkt niet. We zien hierdoor een zeer positieve enthousiaste houding bij de kinderen ontstaan en in enkele weken groeien ze figuurlijk in hun welbevinden en sociale vaardigheden.

 

Kinderen die deelnemen aan de cursus Pony Power voor Kids leren op zichzelf te vertrouwen, gedrag van zichzelf en van anderen te begrijpen en ze durven hun grenzen te verleggen.

 

Let op! De eerstvolgende cursus start in het voorjaar 2018

 

Meld je nu aan voor de introductiemiddag op:

De nieuwe data voor de introductiemiddagen worden begin 2018 bekend

 

Aanmelden kan via info@equiteam-heuvelland.nl

 

De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4, maximaal 6)

Bij een overschot aan aanmeldingen kunt u uw kind op de wachtlijst laten plaatsen voor de eerstvolgende cursus

 

Voor meer informatie over de cursus kunt u ook terecht op de onderstaande website

 

https://www.ponypowervoorkids.nl/

 

en volg ons op Facebook!

 

Klachtenreglement

 

Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft over de geleverde diensten van Equiteam, kunt u hierover een klacht indienen bij de eigenaar en uitvoerende hulpverlener van Equiteam, Roy Zinzen-Boves.

De klacht wordt digitaal vastgelegd en bewaard. De klacht wordt zeer serieus genomen, wordt gezien als leerpunt en om verbeterpunten te treffen voor de toekomst.

Klachten kunnen officieel worden ingediend via E-mail: info@equiteam-heuvelland.nl

 

Tuchtrecht

Roy Zinzen-Boves is geregistreerd jeugdzorgwerker bij het SKJ en dient zich te houden aan de beroepscode zoals beschreven door de beroepsgroep. De beroepscode beschrijft beroepsethische en praktische normen die bij het uitoefenen van het beroep gehanteerd dienen te worden door professionals. Het is een leidraad voor het correct handelen en uitoefenen van het beroep tegenover cliënten en andere professionals.

De colleges van toezicht en beroep houden toezicht op de naleving van de beroepscodes. Iedereen die bezwaar heeft tegen het beroepsmatig handelen van een geregistreerde behandelaar, en zich benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het college van toezicht. In het reglement voor het toezicht staan regels over de procedure van klachtbehandeling. Bent u het niet eens met een uitspraak van het college van toezicht dan kunt in beroep gaan bij het college van beroep.

Voor de procedure kunt u kijken op de website van het SKJ:

www.skjeugd.nl/tuchtrecht

https://skjeugd.nl/media/downloads/Factsheet_tuchtrecht_klachtrecht.pdf