Equitherapie

Equitherapie

 

Vanuit mijn basisberoep ben ik, binnen de equitherapie, gespecialiseerd in orthopedagogische begeleiding.

Als werkvorm gebruik ik orthopedagogisch voltigeren.

Door het, onder professionele begeleiding, doen van (voltige-) oefeningen en spelletjes met en op het paard, wordt een proces op gang gezet waarin wordt gewerkt aan het bereiken van het gestelde doel.

Ik werk vanuit het oogpunt van oplossingsgericht werken. Hierbij wordt niet uitgegaan van wat het kind/de jeugdige niet kan, maar net wat het kind/de jeugdige wel al allemaal kan. Het bekrachtigen en bevestigen van positieve kwaliteiten, het opdoen van nieuwe positieve ervaringen en het complimenteren en positief benaderen staat centraal.

 

Ik werk in blokken van 10 sessies. Na elke 5e sessie wordt het gestelde doel geëvalueerd en evt. bijgesteld.

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet een sessie eruit?

 

Elke sessie duurt een uur.

 

Elke sessie heeft dezelfde structuur:

  • Poetsen: De therapeut haalt samen met het kind/de jeugdige het paard op en brengen hem naar de poetsplaats. Hier wordt het paard gepoetst en opgezadeld voor de therapie.
  • Warming-up: Het paard en het kind/de jeugdige warmen zich gezamenlijk op dmv bewegingsspelletjes, aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt en gerelateerd aan de doelstelling.
  • Op het paard: Het kind/de jeudige gaat op het paard. Hier worden oefeningen gedaan op het paard gerelateerd aan de doelstelling.
  • Wensoefening: Het kind/de jeugdige mag op het eind van de sessie een oefening kiezen die hij graag wenst te doen. De therapeut bewaakt de veiligheid.
  • Afscheid: Het paard wordt van zijn rol als co-therapeut ontheven en wordt weer paard. Samen met het kind/de jeugdige brengt de therapeut het paard terug naar de weide of zijn stal.

 

 

 

Klachtenreglement

 

Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft over de geleverde diensten van Equiteam, kunt u hierover een klacht indienen bij de eigenaar en uitvoerende hulpverlener van Equiteam, Roy Zinzen-Boves.

De klacht wordt digitaal vastgelegd en bewaard. De klacht wordt zeer serieus genomen, wordt gezien als leerpunt en om verbeterpunten te treffen voor de toekomst.

Klachten kunnen officieel worden ingediend via E-mail: info@equiteam-heuvelland.nl

 

Tuchtrecht

Roy Zinzen-Boves is geregistreerd jeugdzorgwerker bij het SKJ en dient zich te houden aan de beroepscode zoals beschreven door de beroepsgroep. De beroepscode beschrijft beroepsethische en praktische normen die bij het uitoefenen van het beroep gehanteerd dienen te worden door professionals. Het is een leidraad voor het correct handelen en uitoefenen van het beroep tegenover cliënten en andere professionals.

De colleges van toezicht en beroep houden toezicht op de naleving van de beroepscodes. Iedereen die bezwaar heeft tegen het beroepsmatig handelen van een geregistreerde behandelaar, en zich benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het college van toezicht. In het reglement voor het toezicht staan regels over de procedure van klachtbehandeling. Bent u het niet eens met een uitspraak van het college van toezicht dan kunt in beroep gaan bij het college van beroep.

Voor de procedure kunt u kijken op de website van het SKJ:

www.skjeugd.nl/tuchtrecht

https://skjeugd.nl/media/downloads/Factsheet_tuchtrecht_klachtrecht.pdf